Müşterilerine “Kredi Yaşam Döngüsü”nün her aşamasına yönelik gelişmiş ve bütünleşik çözümler sunarak ayırt edici bir rekabet avantajı sağlayan CRIF, dijital platform ve çözümlerle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri sağlamaya devam ediyor. CRIF, tedarik zinciri ve satın alma süreçlerinin olmazsa olmazı haline gelen sürdürülebilirlik ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) ilkelerine uyum konusunda da geliştirdiği küresel standartlara uygun çözümlerle şirketleri destekliyor. CRIF, geliştirdiği yeni nesil sürdürülebilirlik platformu Synesgy ile şirketlerin ESG kriterlerine uyumunda dijital çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Synesgy sisteminden yararlanacak şirketler, küresel standartlarda ESG notu ve sertifikasına sahip olacak.

“EGS kriterlerine uyan şirketler, önemli bir rekabet avantajı sağlayacak”
CRIF CEO’su Marco Preti, tüm faaliyetlerini ESG kriterleri doğrultusunda sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla gerçekleştiren şirketlerin tüketiciler tarafından daha çok tercih edileceklerini söyledi. Preti, “ESG kriterlerine göre faaliyetlerini sürdüren şirketler, tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmenin yanında, finansal kaynaklara erişim konusunda da büyük avantajlar elde edecek. Ayrıca bu şirketlerin, tedarik ve operasyonel riskleri de azalacak. Dolayısıyla EGS kriterlerine uyum sağlayan şirketler, gelecekte önemli bir rekabet avantajı sağlayacak” dedi.

“Yakın gelecekte EGS kriterleri kredi ve risk tarafında faiz oranlarını da belirleyecek”
Şirketlerin iletişim ve tanıtım faaliyetlerine yönelik yatırımlarının önemli bir bölümünü sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşım ve uygulamalarının aldığını hatırlatan Preti, “Günümüzde bireylerin olduğu kadar şirketlerin de ana gündem maddelerinden biri ESG kriterleri. Şirketlerin kendi yapıları içinde bu kuralları uyguluyor olması tek başına yeterli değil. Aynı zamanda tedarik zincirindeki tüm paydaşlarının da buna uygun bir anlayışı yerleştirmeleri lazım. Çünkü, kendi faaliyetlerinde sürdürülebilir dönüşümü gerçekleştiren bir şirket dahi, tedarik zincirinde yer alan bir şirketin ESG kriterleri ile ters düşen nitelikte uygulamaları nedeniyle ciddi bir itibar kaybı yaşayabilir. Bu nedenle tedarik zincirinde yer alan tüm şirketlerin ESG değerlendirmesinin yapılması büyük önem taşıyor. Ayrıca ESG değerlendirmesi, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede gelecekte bankalar için kredi, risk ilişkisi anlamında faiz oranlarını belirlemede de önemli hale gelecek. Ayrıca AB Kurtarma Fonu’nda sürdürülebilirlik ilkelerine uyum yine önemli yere sahip” diye konuştu.

“Synesgy ile şirketlerin çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz”
Preti, CRIF olarak geliştirdikleri Synesgy dijital platformu ile şirketlerin hem kendilerinin hem de tedarikçilerinin ESG değerlendirmelerini etkin bir şekilde yapabilmelerine olanak sağladıklarını söyledi. Preti, “Synesgy, şirketlere tedarikçileri de dahil olmak üzere ESG değerlendirmesi yapmak imkanı sağlayan dijital bir platform. Sürdürülebilirlik ve ESG’nin tam da dünyanın en önemli konu başlıklarından biri olduğu bu dönemde geliştirdiğimiz Synesgy dijital çözüm platformumuzu Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 15 ülkede hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. CRIF olarak geliştirdiğimiz Synesgy ile şirketlerin ESG değerlendirmelerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayarak sürdürülebilirlikte çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Synesgy ürününün 2022 yılının ilk altı ayında 270’in üzerinden şirket ve 170 bin tedarikçi tarafından kullanılmaya başlandığını belirten Preti, “Synesgy ürünümüz, dört kıtada 20 dil seçeneği ve 25 yerel iş ortağıyla yoluna devam ediyor” dedi.

Şirketlere sürdürülebilirlik notu veriliyor
Sürdürülebilirliğe geçişi destekleyen ve geliştiren yeni nesil dijital çözüm Synesgy, şirketlerin sürdürülebilirlik kriterlerine uyum süreçlerini takip ediyor. Synesgy online platformdan yararlanan şirketlere çevresel, sosyal, kurumsal yönetim, şirket ve sektör bazlı olmak üzere 5 ana başlık altında toplanan sorular yöneltiliyor. Şirketlerin verdikleri cevaplar sistem ve analist kontrolünden geçiyor. Sistem kontrolünde yanıtlar, yerel veri kaynakları ile doğrulanıyor. Geçmiş kriterlere göre belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendirilen yanıtlar tutarlılık analizine tabi tutuluyor. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda şirketlere, ESG sertifikası veriliyor. 12 ay boyunca geçerli olacak sertifikalarda şirketlerin sürdürülebilirlik notu da yer alıyor. ‘A’ alan şirketler sürdürülebilirlikte mükemmel düzeyde olurken ‘B’ iyi, ‘C’ orta, ‘D’ yeterli, ‘E’ ise zayıf olacak.

Şirketler 6 farklı skorla değerlendiriliyor
Şirketlerin verdiği cevaplar beş başlıkta sınıflandırılıyor. Skorlar; şirket, çevresel, sektörel, kurumsal yönetim ve sosyal olmak üzere bu beş ana odak üzerinden hesaplanıyor. Bu değerlendirmenin yanı sıra şirketlere bir de genel skorlama yapılıyor.
Synesgy ürününde şirketlere konu bazlı sorular soruluyor. Şirketlerin kurumsal faaliyetleri, çevre ve çevresel sertifikasyonu, çevre-su, enerji ve atık, kurumsal faaliyetlerinin yanı sıra Ar-Ge ve yenilikçilik, ürünlerin ve süreçlerin kalitesi ve emniyeti de sorgulanıyor. Sorularda, toprak koruması ve biyoçeşitlilik, tedarik zinciri / paydaş ilişkileri, su kullanımı, kurumsal yönetim yapısı ve bileşimi, kurumsal sertifikasyon ve mevzuat, sosyal sertifikasyon ve mevzuat, sosyal- insan kaynakları, sosyal / paydaşlarla ilişkiler, sosyal / halka ilişkiler konusundaki yaklaşımlar da soruluyor.

Synesgy ürününden yararlanmak isteyen şirketler; www.synesgy.com sitesine girerek tedarikçi listesini yükleyebilecek. Soru formlarının tamamlanmasıyla birlikte şirketlerin EGS skoru belirlenecek. Şirketlere verilecek sertifikalar ise 12 ay boyunca geçerli olacak.