CRIF, Basel Uzlaşısı tarafından belirlenmiş diğer kredi risk parametrelerinin (EAD, LGD ve M) hesaplanabilmesi için;

  • finansal kurumların kredi kayıp veritabanlarının gözden geçirilmesi,
  • veri desenlerinin yeniden yapılandırılması,
  • kredi ürünleri ile teminat türlerinin ayrıştırılması ve
  • geri ödeme bilgilerinin doğru eşleştirilmesine yönelik ana çatının kurulmasında

destek olmaktadır. Bu veri yapısı üzerinde, LGD ve EAD algoritmalarının oluşturulması CRIF’in hizmet yelpazesinde yer almaktadır.