CRIF finansal kurumlara kullanmakta oldukları içsel derecelendirme modellerinin, performans ve doğruluklarını ölçmek amacıyla geriye dönük test (Back-testing) hizmeti sağlamaktadır. Kurumun kendi veritabanında biriktirmiş olduğu tarihsel veriler kullanılarak yapılan bu analizler, kurumlara modellerinin sorunlu ve sorunsuz kredileri öngörü kabiliyetlerini değerlendirme olanağı vermektedir. Test sonuçlarına göre yine tarihsel veriler kullanılarak gerçekleştirilen simülatif çalışmalarla modellerin iyileştirmesi veya yeniden oluşturulması amaçlanmaktadır.

Stres testleri ile finansal kurumların kullanmakta oldukları modellerin, olası şoklara karşı duyarlılıklarının ölçülmesi hedeflenmektedir. Tek bir risk faktörünün ya da birden fazla risk faktörünün aynı anda gerçekleşmesi halinde bunların finansal kurumun kredi portföyü üzerindeki etkilerin belirlenmesi ve bunun sonucunda maruz kalabileceği kayıplara karşı kurum stratejisinin oluşturulması sağlanmaktadır.