CRIF finansal kurumların çeşitli segmentler için halihazırda kullanmakta olduğu derecelendirme modellerinin öngörü yeteneklerinin istatistiki yöntemlerle validasyonu ile bu modellerin revize edilmesinden sonra öngörü yeteneklerinin artırılması konularında hizmet vermektedir. Oluşturulan veritabanları kullanılarak istatistiki modellerin (temerrüt veya sorunlu kredi olasılığını öngören) geliştirilmesi, bu modeller sorunlu kredi olasılığını öngörmeye yönelik kurulduysa, temerrüt olasılığına (PD) kalibrasyonu konusunda da projeler gerçekleştirmektedir.