Synesgy, dünya çapındaki tüm işletmelerin uluslararası ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) standartlarına göre sürdürülebilirlik değerlendirmelerini yapabilecekleri online bir platformdur.

Global Standartlara Uygun

Synegsy, GRI (Global Reporting Initiative Standards), BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve AB Taksonomisi gibi küresel ESG standartlarına uygun olarak hazırlanan soru setleri ile kapsamlı bir sürdürülebilirlik değerlendirmesi yapmaktadır.

Synesgy ESG değerlendirmesi sonucunda şirketler, 12 ay boyunca geçerli ESG Skoru ve Sertifika elde etmektedir.

Synesgy sayesinde, şirketinizin ve tüm tedarik/satın alma süreçlerinizin ESG ilkelerine uygunluğunu tek platformdan yöneterek portföyünüzün sürdürülebilirlik performansını ölçebilir, iş ortaklarınızdan doğabilecek operasyonel riskleri öngörebilirsiniz.