İhracat süreçlerinde dijital dönüşüme başlamış olan şirketlerin, pandeminin yarattığı olumsuzluklardan daha az etkilendiği görülüyor. “Dijitalleşme” ihracat süreçlerinde potansiyel müşteri tespiti, satış, tüm sözleşme ve gümrük süreçlerinin dijital ortamda gerçekleştiği kapsayıcı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Potansiyel müşteri tespiti B2B veri tabanları ve online websiteleri aracılığıyla gerçekleşti ve önümüzdeki yıllarda da bu uygulamanın artarak devam etmesi bekleniyor. D&B Hoovers gibi B2B platformlar aracılığıyla dünyanın her yerinden potansiyel müşterilere ulaşmak, günümüzde sadece büyük firmalar için değil, KOBİ veya mikro segmentteki firmalar için de vazgeçilmez bir yatırım aracı haline geldi.