İstanbul

Küresel ticaret hacminin daraldığı COVID-19 sürecinde, şirketlerin ödeme alışkanlıklarının bilinmesi ve alacak yönetiminin bu bilgiye dayalı yapılmasına olan ihtiyaç arttı. Peki COVID-19sürecinde dünyada ve Türkiye’de şirketlerin ödeme alışkanlıkları ne kadar değişti? Şirketlerin bilgiye dayalı kararlar alabilmelerini sağlayan katma değerli çözümler sunan CRIF, dünyanın en büyük ticaret alacak verisi platformu olan Dun & Bradstreet Trade Program kapsamında 37 ülkede şirketlerin, COVID-19salgının etkili olduğu bu yılın ilk 6 aylık döneminde ödeme performans verileri ve vade aşım trendlerini inceleyerek hazırladığı “Global Payment Study 2020 COVID-19Dönemi” özel raporunu açıkladı. “Global Payment Study 2020 COVID-19Dönemi” özel raporuna göre, Türkiye yüzde 56,3 ile yüzde 47,1 olan Avrupa ortalamasının üzerinde zamanında ödeme performansı gerçekleştiren ülke oldu. Rapora göre, Türkiye’nin önde gelen ihracat pazarları olan Fransa, İngiltere, Rusya, İspanya, Fransa, Almanya, Mısır gibi ülkelerde COVID-19’un etkili olduğu bu yılın ilk 6 ayında şirketlerin zamanında ödeme performansları geriledi. Türkiye ihracatında ilk 20 ülke içerisinde yer alan Hollanda, Belçika, İtalya’da ise şirketlerin zamanında ödeme performansı COVID-19sürecine rağmen bu yılın ilk 6 ayında arttı.

 

Zamanında ödemede artış, gecikmelerde azalış yaşandı

“Global Payment Study 2020 COVID-19Dönemi” özel raporu, Türkiye’de bu yılın ilk 6 ayında ödemelerini zamanında gerçekleştiren şirketlerde yüzde 0,8’lik artış, 90 gün ve üzeri gecikmelerde ise yüzde 1,8 azalış yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre, geçen yılla kıyaslandığında bu yılın ilk 6 ayında zamanında ödeme performansında yüzde 0,8’lik artış yakalayan Türkiye, yüzde 56,3 ile Avrupa ortalamasının üzerinde zamanında ödeme performansı gerçekleştirdi.

 

Türkiye’nin ihracat pazarlarında ödeme performansı düşüyor

Rapora göre, bu yılın ilk 6 ayında Danimarka 22 Avrupa ülkesi içerisinde yüzde 87,3 oranıyla zamanında ödemede en iyi performans gösteren Avrupa ülkesi olurken, onu yüzde 73,3 ile Hollanda takip etti. Romanya ise yüzde 13,4 oranıyla zamanında ödemede en kötü performansa sahip ülke oldu. Zamanında ödeme performansında geçen yıla göre en fazla değişim yüzde 16,8’lik düşüşle İrlanda’da gerçekleşti. İrlanda’da zamanında ödeme oranı bu yılın ilk 6 ayı itibariyle yüzde 30,2’ye geriledi. Rapora göre Türkiye’nin ihracatında önemli paya sahip olan Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmında bu yılın ilk 6 ayında şirketlerin zamanında ödeme performansları düştü. Raporda yer alan verilere göre; Romanya’da şirketlerin zamanında ödeme performansı bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 6,9 gerileyerek yüzde 13,4’e indi. Fransa’da ise ödeme performansı yüzde 4,1 gerileyerek yüzde 41,1’e düştü. Rusya’da yüzde 3 gerileyerek yüzde 71,3’e İspanya’da yüzde 2,6 gerileyerek yüzde 45,4’e, İngiltere’de yüzde 2,3 gerileyerek yüzde 41,5’e ve Almanya’da yüzde 1,4 gerileyerek yüzde 63,9’a düştü. Türkiye’nin ihracatında ilk 20 içerisinde yer alan Hollanda, Belçika, İtalya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde ise şirketlerin zamanında ödeme performanslarının arttığı görülüyor. Raporda yer alan verilere göre, şirketlerin zamanında ödeme performansı bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla Hollanda’da yüzde 4,1 artarak yüzde 73,3’e, Bulgaristan’da yüzde 1,4 artarak yüzde 20,8’e, Belçika’da yüzde 1,1 artarak yüzde 40,9’a İtalya’da yüzde 0,3 artarak yüzde 35’e çıktı. Rapora göre, COVID-19sürecinde Avrupa’da en çok zarar gören sektörler ise yeme ve içme yerleri, ulaşım konaklama, giyim ve aksesuar mağazaları ve tekstil sektörü oldu.

 

Mısır’da şirketlerin zamanında ödeme performansı düştü

CRIF “Global Payment Study 2020 COVID-19Dönemi” özel raporuna göre, Türkiye’nin ihracatında 14’üncü sırada yer alan Mısır’da şirketlerin zamanında ödeme performansı bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 5,4 gerileyerek yüzde 32,7’ye düştü. Güney Afrika’da ise zamanında ödeme performansı geçen yılsonuna göre yüzde 15,3 düşerek bu yılın Haziran ayında yüzde 63,9’a geriledi.

 

Rapora göre, COVID-19sonrası Asya pazarında 6 aylık dönemde zamanında ödeme performanslarında düşüş görülürken, 90 gün ve üzeri gecikmelerde artışlar kaydedildi. Hindistan’da, zamanında ödeme performansı Aralık 2019’a göre yüzde 16,9 artarak 50,8’e çıkarken, COVID-19’un başladığı ülke olan Çin’de geçen yıla göre şirketlerin zamanında ödeme performansı yüzde 2,5 gerileyerek yüzde 23,8’e düştü. Asya’da zamanında ödeme konusunda en fazla düşüşün yaşandığı sektörler arasında taşımacılık, konaklama, basım, kereste ve ağaç ürünleri yer aldı. CRIF “Global Payment Study 2020 COVID-19Dönemi” özel raporuna göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ise şirketlerin zamanında ödeme performansı bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 0,7 düşerek yüzde 54,2’ye geriledi.