CRIF'in Kredi Değerlendirme ve Karar Süreçleri Yönetim çözümleri;

 • bireyler,
 • mikro işletmeler,
 • küçük işletmeler,
 • orta ölçekli işletmeler ve
 • büyük ölçekli işletmeler

için farklı, etkin, ölçülebilir, objektif, doğru ve hızlı kararlar vermenize olanak sağlamaktadır.

1996 yılından beri Türkiye’de model geliştirme deneyimine sahip, 100’ün üzerinde projeye imza atmış danışman ve analitik ekibi ile CRIF;

 • başvuru süreçlerinin otomatikleştirilmesi,
 • kuruma uygun yöntemlerle skorkart geliştirilmesi (Basel Uzlaşısı kapsamında PD hesaplanması),
 • mali analiz süreçlerinin yeniden tasarlanması,
 • finansal tablo olmadan hızlı kredi kararının verilmesi,
 • otomatik bireysel limit altyapısının oluştulması,
 • mikro ve küçük işletmelere yönelik risk bazlı ürün-teminat matrislerinin geliştirilmesi,
 • alternatif kanallar ile şubelerde sonlanan tahsis çözümleri

gibi çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.