CRIF Kredi İzleme Süreçleri’ni yapılandırırken, Türkiye’de 1996 yılından günümüze tamamladığı projelerden edindiği deneyimlerden ve küresel eğilimler doğrultusunda gözlemlediği gelişmelerden hareket etmektedir. CRIF Türkiye’nin önde gelen finansal kurumları ile gerçekleştirdiği projelerde, işlem ve portföy bazlı izleme süreçlerini kurum içi ve dışı bilgilerle optimize etmekte, bu süreçlerin üzerine geliştirdiği aksiyon modelleri ile Kredi İzleme Süreçleri’ni etkinleştirmekte ve farklılaştırmaktadır.

Kredi değerliliğine doğrudan etki eden sık adres değişiminden, ödeme alışkanlığındaki değişime; kredi bürosu skorlarından, kredilerin seyyaliyetine uzanan geniş bir yelpazede tanımlanan kriter haritaları ile bireylere ve işletmelere ilişkin tüm sinyaller izlenmekte ve karar süreçleri etkinleştirilmektedir.