Alacak Yönetimi

CRIF Alacak Yönetimi, 15 yılı aşkın süredir bankalara, finansal kurumlara ve çeşitli işletmelere alacak takibinin tüm aşamalarında, müşteri hizmeti, yasal takip, idari takip, erken gecikmeli takip, hatırlatma araması gibi tüm süreçlerde hizmet vermektedir. CRIF Alacak Yönetimi, yaklaşık 500 alacak yönetimi uzmanı ile yönettiği yılda toplam sayısı 1 milyonu aşan dosyadan edindiği uluslararası deneyimi şimdi Türkiye pazarına sunmaktadır.

CRIF Alacak Yönetimi, farklı borçlu profillerine göre özelleştirilmiş farklı tahsilat aksiyonları uygulayan yenilikçi bir alacak yönetimi yaklaşımı sunmaktadır. Takip edeceği portföyü ayrıntılı analiz ederek, borçluları sadece yaklaşım, hız, ulaşım sıklığı, aksiyon türü gibi aktivitelerin atandığı segmentlere bölmekle kalmamakta, söz konusu borçlu segmentlerinden en yüksek verimi alacak tahsilat uzmanını da görevlendirmektedir.

CRIF Alacak Yönetimi, portföy çalışmasının sonucunda ulaşılamayan borçluların sistem verilerini zenginleştirmek suretiyle hizmet verdiği şirketler için sonradan erişimi de kolaylaştırmaktadır. Bünyesindeki takip uzmanlarının uyguladığı etkin ölçme ve ödüllendirme sistemi ile tahsilat performansını en üst seviyede tutmayı da garantilemektedir. Yenilikçi altyapılar ve teknolojilere yapılan sürekli yatırımın uluslararası sektör deneyimi ile birleşmesi sonucu CRIF Alacak Yönetimi, her zaman pazara özel yenilikçi çözümleri, en etkin altyapıyla birlikte müşterilerine sunabilmektedir.

Hizmetler

CRIF Alacak Yönetimi, gecikmiş boçların önlenmesi ve tahsilatına yönelik hatırlatma aramaları, ev ziyaretinden yasal takip sonuçlandırılmasına kadar alacak yönetiminin tüm süreçlerinde dış kaynak hizmeti vermektedir.

Müşteri Hizmeti:

 • İletişim merkezi hizmeti
 • Müşteri iletişim bilgisinin güncellenmesi
 • Hatırlatma mektupları
 • Teminat devamlılığı kontrolları
 • İlk telefon aksiyonu

Yasal Takip:

 • Telefonda sulh yoluyla tahsilat aksiyonu
 • Protokol yapmak üzere ev ziyareti

Destek

Organizasyon:

Şirketlerin mevcut tahsilat aksiyonlarının, operasyonel nakit akışı, kısıtlar, fırsatlar, organizasyonel ve yasal kontrollar çerçevesinde yeniden düzenlenmesine yönelik aktivitelerin hızlı kazanım ve kurum hedefleri çerçevesinde süreçlere konulması.

Operasyon, metodoloji:

Stratejilerin ve tahsilat aksiyonlarında segmentasyon araçlarının tasarlanması, kurulumu ve kullanımı.

Danışmanlık:

İş sonuçlarının takibi, strateji geliştirmeye yönelik sürekli güncelleme toplatılarında uzman desteği sağlanması.

Fayda

CRIF Alacak Yönetimi’nin müşterilerine sağlayacağı faydaları şöyle özetleyebiliriz:

 •  Kredi portföyünün ayrıntılı analizi sonucu zamanında ve etkili tahsilat aksiyonlarının alınması
 • Borçlu ile müşteri ilişkisini koruyan etkin müşteri hizmeti aksiyonları
 • Esnek ve müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilen stratejiler
 • Müşterinin iş gününü aşan işi yükünün ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi
 • Yükselen tahsilat tutarları
 • Periyodik raporlar ve kontrol sistemleri ile süreçlerin sürekli izlenmesi ve geliştirme alanlarının saptanması
 • Müşteri verisinin zenginleştirilmesi

CRIF Alacak Yönetimi Türkiye’de ISO 27001, ISO 9001, ISO 10002, EN 15838 kalite standardları çerçevesinde hizmet vermektedir.